Wyniki końcowe w zakresie badań klinicznych z burakiem kiszonym

Przedstawienie wyników końcowych w zakresie badań klinicznych z burakiem kiszonym

prof. dr hab. Ewa Solarska

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka
i Towaroznawstwa Żywności

 • Firma Sajsad przygotowała do badań sok z fermentowanych buraków  ćwikłowych.
 • Buraki po rozdrobnieniu bez dodatku wody zostały wysterylizowane i zaszczepione konsorcjum mikroorganizmów o unikalnym składzie.

Prozdrowotne właściwości produktów fermentowanych.

 • Podczas fermentacji bakterie kwasu mlekowego i inne  syntetyzują witaminy i minerały, wytwarzają biologicznie aktywne peptydy z enzymami, takimi jak proteinaza i peptydaza i usuwają niektóre substancje antyżywieniowe.
 • Związki znane jako biologicznie aktywne peptydy, które są wytwarzane przez bakterie odpowiedzialne za fermentację, są również dobrze znane ze swoich korzyści zdrowotnych.
 • Sprzężone kwasy linolowe (CLA) mają działanie obniżające ciśnienie krwi, egzopolisacharydy wykazują właściwości prebiotyczne,
 • bakteriocyny wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe,
 • sfingolipidy mają właściwości przeciwrakowe i przeciwbakteryjne,
 • a bioaktywne peptydy wykazują działanie antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne, przeciwalergiczne i obniżające ciśnienie krwi.
 • W rezultacie sfermentowana żywność zapewnia wiele korzyści zdrowotnych, takich jak działanie przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe i przeciwmiażdżycowe.

Określenie skuteczności optymalnego wariantu we wspieraniu terapii onkologicznych ? badania na pacjentach.

 • Badanie przeprowadzone w ramach projektu obejmowało grupę 64 osób w wieku 18-75 lat,
  w tym 40 kobiet oraz 24 mężczyzn, ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową układu pokarmowego, z których utworzono dwie zrandomizowane grupy chorych: grupę badaną i grupę kontrolną.
 • Pacjenci w obydwu grupach otrzymali wytyczne żywieniowe ze wzorcowymi jadłospisami wskazanymi w tej postaci choroby nowotworowej.

 

Metody badań.

 • Po 14 dniach dobranej diety, pacjenci rozpoczęli przyjmowanie soków w 2 dawkach dziennie, między posiłkami, po 250 ml, przez 30 dni.
 • W czasie zero (przed rozpoczęciem spożywania soku) po 10, 20 i 30 dniach pobierano od pacjentów krew do dalszych badań.
 • Prowadzone były badania morfologiczne krwi, obejmujące ocenę m.in. stężenia hemoglobiny, liczby płytek krwi, krwinek czerwonych, krwinek białych z podziałem na pięć grup: neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile. Równolegle oceniano m.in. parametry takie jak wielkość, stopień dojrzałości i jednorodność populacji krwinek.
 • Wyniki badania morfologicznego umożliwiły ocenę diagnostyczną toczącego się procesu nowotworowego, zaburzeń homeostazy, stanu zapalnego, zakażeń i innych czynników mogących wpływać na obraz stanu choroby.
 • Dokonano weryfikacji parametrów biochemicznych krwi, których zmiany mają najistotniejszy wpływ na ocenę toczącego się procesu chorobowego i w ramach tych badań wykonano oznaczenia m.in. czynników prozapalnych takich jak interleukina 6, białko C-reaktywne, homocysteina, stężenie kreatyniny, glukozy, albuminy, transferryny, określono czas protrombinowy, elektrolity, wykonano lipidogram oraz próby wątrobowe, oznaczono stężenie wapnia i fosforu nieorganicznego.

 

10 najważniejszych efektów zdrowotnych u pacjentów stosujących terapię – picie soku z kiszonego buraka

 1. Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 2. Spokojny zdrowy sen
 3. Obniżenie porannego zmęczenia
 4. Poprawa perystaltyki jelit
 5. Zmniejszenie stanów zapalnych CRP
 6. Obniżenie parametrów –
  • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • AST Aminotransferaza asparaginianowa
 1. Obniżenie poziomu glukozy
 2. Zwiększenie liczby limfocytów NK (natural killer)
 3. Podwyższenie poziomu sodu
 4. Podwyższenie ilości albumin

Co jest ważne w uprawie ekologicznej.

 • Doprowadzenie gleby do wysokiej żyzności poprzez  wzbogacanie jej w materię organiczną w postaci zielonych nawozów, kompostu, fermentowanego obornika, preparatów
 • Preparaty probiotyczne w znaczący sposób wpływają na tempo procesu mineralizacji materii organicznej tj. udostępnianie minerałów roślinom (EmFarma Plus? firmy ProBiotics Polska).
 • Człowiek potrzebuje do dobrego funkcjonowania powyżej 50 mikroskładników.
 • Poprzez uprawę gleby z wykorzystaniem nawozów syntetycznych i pestycydów jest ona systematycznie zubożana w minerały.
 • Zatem tylko gleba bogata w materię organiczną i mikroorganizmy zapewnia uprawę pełnowartościowych roślin tj. zawierających liczne mikroelementy oraz mikroorganizmy probiotyczne służące zdrowiu człowieka.